Op zondag 27 oktober geeft filosoof Marja Havermans een presentatie over het stoïcisme, een filosofische stroming die zo’n driehonderd jaar voor Christus ontstond onder een zuilengaanderij in Athene. Deze levensfilosofie kreeg daarom de naam Stoa en de beoefenaars ervan zijn de stoïcijnen. De laatste tijd is er weer veel aandacht voor deze oude filosofie.

  • Waar?: Koningskerkje Vierlingsbeek
  • Hoe laat?: van 10.30  tot 12.00 uur
  • Wanneer?: zondag 27 oktober

In onze tijd wordt iemand die onaangedaan blijft en geen emoties toont vaak een stoïcijn genoemd. Dat is een misvatting. Een echte stoïcijn heeft wel degelijk emoties en ziet die ook onder ogen, maar hij zal ze met zijn verstand onderzoeken en zo nodig bijsturen. Ook streven stoïcijnen ernaar zo goed mogelijk te leven. Dat doen ze onder andere door het beoefenen van de stoïcijnse deugden: wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid.

Het meest bekende onderdeel van de stoïcijnse levensfilosofie is de tweedeling tussen datgene waarover je macht hebt in je leven en dat wat buiten je vermogen ligt. Wat buiten je vermogen ligt, dat aanvaard je. Wat binnen je macht ligt, daarop richt je je. Vaak kun je bijvoorbeeld niet veel doen aan een ziekte of tragedie die jou overkomt, maar je kunt wel iets doen aan je eigen reactie hierop. Hoe ga je ermee om? Daarmee kun je volgens de stoïcijnse levensfilosofie aan de slag.

Marja Havermans is filosoof en schrijver. Ze begeleidt socratische gesprekken en gesprekken met ouderen over levensvragen. Ze geeft cursussen filosofie en diverse workshops, zoals ‘In dialoog met ouderen’, ‘Socrates en de kunst van het vragen stellen’ en ‘Stoïcijnse levensfilosofie’.

Boeken:

In samenwerking met Aagje van der Vossen schreef Marja Havermans ‘Spreken is zilver, vragen is goud’. In dialoog met ouderen’, een praktisch handboek om zelf met ouderen in gesprek te gaan.   Na het overlijden van haar man schreef Marja Havermans ‘Sterven als een stoïcijn. Filosofie bij ziekte en dood’, een persoonlijk verhaal afgewisseld met eigen filosofische reflecties en lessen uit de stoïcijnse levensfilosofie.