29 maart 2020 – Meditatieve lezing

Op zondag 29 maart zal Ine Hofmans de maandelijkse bijeenkomst van Flowouw in het Koningskerkje in Vierlingsbeek  verzorgen met een meditatieve lezing over stilte.

Verhalen over Stilte

We leven in een samenleving met veel geluiden en prikkels, met veel informatie en communicatie, en daarbij is het vaak heel druk in ons eigen hoofd. Steeds meer mensen verlangen naar meer rust en stilte. Ieder voelt bijna intuïtief aan dat meer prikkels, meer dingen en nog meer drukte, niet tot meer geluk zullen leiden,

Zoeken naar stilte is al heel oud. Stilte is de kern van alle grote spirituele tradities. Zij spreken over Stilte als een bron van diepe kracht, die wordt gekenmerkt door rust, kalmte en vrede.

Ine Hofmans studeerde religiestudies en verdiepte zich in verschillende vormen van meditatie. In een meditatieve lezing wil zij stil staan bij wat de verschillende tradities zeggen over het belang van Stilte. Ine staat ook stil bij eigentijdse initiatieven van mensen die zoeken naar stilte, rondom vragen als wat is de kracht van stilte, wat kan die ons brengen en wat kunnen we doen om meer rust te ervaren?

Het wordt een lezing over het belang van de Stilte, hoe die ons dichter bij onszelf brengt, en ons helpt meer vanuit ons eigen hart te leven.

  • Waar?: Koningskerkje Vierlingsbeek
  • Hoe laat?: van 10.30 tot 12.00 uur
  • Wanneer?: zondag 29 maart